Văn khấn Lễ Tạ Mộ

February 19, 2018 tathiha91 0

(Dùng khấn cả ở nhà và tại mộ) Phần mộ được quan niệm là “nhà” của người đã khuất nên thường được con cháu sửa […]